Hej, vad är ditt fultal  
Siegmund Schwimmer poserar under fultalsräkning i Zambia 1913. Pojken på bilden har inget med forskningen att göra.
På Fultal.net
Kul med Fultal  Kul med Fultal
Skicka en fultalshälsning eller varför inte lyssna på den pedagogiska fultalslåten?
Fultalsstatistik  Fultalsstatistik
Här redovisas resultaten från den nationella fultalsdatabasen. Kolla upp vad som är normalt resp onormalt i just din del av landet.
Fultalets historia  Fultalets historia
Var kommer fultalet ifrån? Hur länge har det funnits? Läs mer om fultalet och dess spännande historia.
Fultalsanalys  Fultalsanalys
Vem är du? Ta en titt på de olika fultalsgrupper som socialstyrelsen delat upp Sveriges befolkning i.
Jannes Hörna - Frågor och svar om fultal  Jannes Hörna - Frågor och svar om fultal
Vår kurator Janne finns där för dig som har frågor och funderingar kring fultal.
Del av Hieroglyf-fynd som anses dokumentera Ramses den andres omfattande fultal. Fultalets rötter

Fultalet kan spåras så långt tillbaka som till våra första kända skriftliga källor. I Gilgamech förekommer ordet "fuchtal" vid ett flertal tillfällen, ofta i samband med vad man tror är avbildningar av nakna män och kvinnor.

Nyligen funna hieroglyfer visar att egyptierna noggrant dokumenterat de olika faraonernas fultal. I en klass för sig var Ramses den andre med ett fultal på 132446. Myter talar om att perserna avstod från att anfalla Luxor då de skrämdes av Ramses höga fultal.

Det finns belägg för att fultalet haft en central betydelse i de flesta högtstående kulturer före och under antiken. Talet användes som en bekräftelse på medborgarnas sociala rang. Ju högre fultal, desto högre aktning. Under det första århundradet var det till exempel omöjligt att få en plats i den romerska senaten med ett fultal under 1000.

Dessa teorier stärks av det faktum att isolerade byar i Sydamerikas djungler än idag uppvisar samma användning av fultalet. Här visualiseras mannens fultal genom längden på dennes penisfordal, en för dessa folk karakteristisk persedel. Det är dock, av praktiska skäl, olämpligt med ett fultal över 500 då detta resulterar i ett fodral på 29 fot, något som allvarligt begränsar bärarens handlingsförmåga och i värsta fall leder till svältdöden.

Vid västroms sammanbrott under 400-talet bröt samhällsstrukturen samman och fultalet föll i glömska och förde under mer än 1000 år en undanskymd tillvaro. Det var först i slutet av 1500-talet som det dyker upp i kyrkböcker från isolerade Tyska byar där kvinnor med ett fultal över femtio blev utstötta, fick bära "skammens fulstrut", eller i värsta fall brändes på bål. Detta har av fultalsforskaren Siegmund Schwimmer betecknats som "fultalets mörka år".Fultalets renässans
- Den moderna fultalsteorin


Under början av 1800-talet ökade intresset bland forskare för fultalet, i samband med Napoleonkrigen och de arkeologiska utgrävningar av egyptiska gravar som följde i dess kölvatten.

Det var vid denna tid inte klart vad fultalet var och många forskare alstrade teorier om att fultalet gick att finna fysiskt. Denna misskalkylering resulterade i ett antal expeditioner till avlägsna platser såsom Afrikas djungler och Grönland.

Alla dessa resor i fultalets namn var dock synnerligen misslyckade och de flesta av dessa pionjärer inom fultalsforskningen frös ihjäl eller dog av tropiska sjukdomar. Undantaget var norrmannen Eivar Dahle som återvände till sin hemstad Stavanger 1897 med vad han hävdade var ett fultal.

Dahle hyllades som hjälte och det var först 1904 som det konstaterades att det Dahle hittat under sin tid i Australien inte var ett fultal utan en koala. Koalan skickades därför tillbaka till sitt hemland och Dahle emigrerade förödmjukad till Estland.

Under 1900-talet blev Tyskland den ledande nationen i fultalsforskningen. Forskare som Heinrich Gammel, Gunther Grass och Siegmund Schwimmer etablerade fultalet som en rent matematisk företeelse som tillsammans med bl a folkräkningstalet kan användas vid socialpolitiska analyser.

Schwimmer räknas numer som det moderna fultalets fader och han spred även sina läror till Sverige, bl a genom flera gästföreläsningar i Lund på 1930-talet. Schwimmers liv slutade dock i tragedi, då han i maj 1947 tog sitt liv och endast nått ett fultal på 9. Inte ens denna siffra är belagd då en av kvinnorna i Schwimmers beräkningar hävdat att de endast utövat petting.Fultalet i Sverige under 1900-talet

Fultalets genombrott i Sverige kan dateras till senare delen av 1960-talet då "Fyrtio skivor bröd om dan - kommissionen" fastslog att en fultalsräkning var nödvändig vid byggandet av folkhemmet.

Tage Erlander (som själv uppnådde ett imponerande fultal på 172) sanktionerade räkningen, som från början skulle ske genom att varje medborgare skrev ner sitt fultal på en lapp och gav den till sin granne. Grannen skulle sedan, vid närmaste fullmåne, lämna lappen vid en fiskdisk i närmaste Domus-butik.

Det visade sig dock rätt snart att detta inte var ett optimalt system: Grannen behöll ofta lappen för sig själv (med illvillig ryktesspridning som följd) och de flesta Domus-butiker hade stängt på nätterna. Fultalsräkningen blev endast halvfärdig och projektet lades på is på obestämd framtid.

Det finns idag möjlighet för regioner med låga fultal att söka bidrag från EU. Dessa speciellt utsatta regioner får då möjlighet att aktivt arbeta för ett högre fultal genom att bygga dansbanor, anordna singelkryssningar eller sänka momsen på vitt vin och räkor. För att bedöma vilka regioner som ligger i farozonen bildades våren 2005 Svenska Fultalskommissionen som tillsammans med Socialstyrelsen fick i uppdrag att genomföra en nationell fultalsräkning.
Tysk/Fransk polarexpedition på jakt efter Fultalet, Eivar Dahle, poserande med sitt nyfunna 'fultal', samt Herman Pals van Der Gilles under arbetet med att härleda sitt fultal.
Tänk på att tipsa släkt och vänner!

Hjälp till med folkbildningskampanjen - Tipsa släkt och vänner om Fultal.net.

Glöm inte att en öppen dialog är första steget vid fultalsrelaterade problem.

Mer om Fultal:

» Skicka en fultalshälsning till någon du känner.

» Lyssna på den pedagogiska Fultalslåten.

» Gör Fultalstestet.

» Janne svarar på frågor om Fultal.

» Hur ser Fultalssituationen ut i din del av landet?

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/45/158345/fultal.net/public_html/ads.php on line 4
Annonser:
 Disclaimer | Kontakt Photos are property of their owners.
The rest is © 2005 Humorsajt.com. All rights reserved.
Hosted on TalSMS.com